System dla wielu przejść

Prox Net 3.0 to rozbudowany system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Elementy systemu:

 • kontroler sieciowy Bufor Net
 • czytnik kart zbliżeniowych Prox Net (SLIM)
 • czytnik administracyjny Prox Net USB
 • wyświetlacz /klawiatura LCD Net
 • konwerter Wiegand Net
 • dowolne czytniki z wyjściem Wiegand 26 /34 /37

Charakterystyka systemu:

 • 16 tys. użytkowników
 • 2 mln zdarzeń
 • max. ilość urządzeń podłączonych do jednego bufora - 32
 • max. 64 kontrolery Bufor Net obsługiwane z jednego komputera
 • praca w wersji lokalnej lub serwerowej
 • LAN TCP/IP do połączenia z PC
 • RS 485 do łączności z urządzeniami kontroli dostepu
 • wyjścia alarmowe  
 • 31 stref czasowych 

Podstawowe funkcjonalności:

 • funkcja anty pass - back
 • data ważności identyfikatorów
 • analiza czasu pracy
 • eksport zdarzeń do pliku *csv
 • możliwość definiowania okresów, w których identyfikatory są nieważne
 • możliwość definiowania dowolnych stref czasowych do różnych przejść 

konfig5

System obsługiwany jest z darmowego programu Prox Net 3.0.
Więcej na temat systemu sieciowego tu