Prox Net Hotel

PDFDrukuj
Aplikacja zarządzająca hotelowym systemem kontroli przejść
Prox Net Hotel
BEZPŁATNIE
Opis
 • kontrola przejść do max. 31 pokoi hotelowych
 • funkcja zameldowania i wymeldowania gości
 • nadawanie daty ważności identyfikatorów
 • definiowanie doby hotelowej
 • ręczna i automatyczna aktualizacja identyfikatorów
 • rejestracja zdarzeń meldunkowych
 • system hotelowy działa na bazie
  sieciowego systemu kontroli przejść Prox Net
  i wykorzystuje elementy składowe tego systemu:
  kontroler Bufor Net oraz czytniki Prox Net

   
 Aplikację Prox Net Hotel udostępniamy bezpłatnie

                    program Prox Net Hotel
 

alt