RCP dla przedszkoli

Rejestrator czasu pracy - rejestracja czasu przebywania dzieci w przedszkolu

dlaprzedszkoliNowelizacja ustawy o systemie oświaty zmieniła zasady finansowania pobytu dziecka w przedszkolu.

W związku z tym powstała konieczność dokładnego zliczania czasu pobytu przedszkolaków w placówce.
Do automatyzacji procesu rejestracji i rozliczeń doskonale nadają się elektroniczne rejestratory RCP
wraz z naszy autorskim programem MyTime.

Przykładem takiego urządzenia jest rejestrator OC 500.
OC 500 to czytnik kart zbliżeniowych, bufor zdarzeń oraz czytelny wyświetlacz w jednym.

Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola rejestruje ten fakt poprzez zbliżenie identyfikatora do czytnika.
Tę samą czynność wykonuje odbierając dziecko z placówki.

Rejestrator zapamiętuje zdarzenia, które w każdej chwilimogą zostać odczytane i poddane analizie.
Dedykowany program może generować raporty zbiorcze lub indywidualne w zadeklarowanym przedziale czasu
oraz eksportować dane do pliku (np. w popularnym formacie *csv).

  • Zaletą urządzenia jest łatwy montaż oraz sposób podłączenia do komputera (USB lub do karty sieciowej)
  • Charakterystyka rejestratora:
  • 20 tys. użytkowników
  • 200 tys. zdarzeń
  • komunikacja z komputerem poprzez TCP IP lub USB
  • wewnętrzny przekaźnik do realizacji systemu KD
  • możliwość dołączenia zewnętrznego czytnika

ikonydlaprzedszkole

Rozbudowana funkcjonalność, a przy tym przyjazna i intuicyjna obsługa (menu i komunikaty głosowe po polsku) sprawia, że rejestrator OC 500 może być stosowany w różnych miejscach użyteczności publicznej jako zintegrowany

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat tego urządzenia